Waterproblemen in Nederland.

Doordat Nederland voor een groot gedeelte onder NAP (Normaal Amsterdams Peil) 

NAP is hetzelfde als het zee niveau.

Dus als het water stijgt door het broeikas effect moeten er nog meer dijken en sluizen worden gebouwd anders loopt Nederland onder water.

Nederland is altijd met het waterbeheer bezig. Want anders stroomt de helft van Nederland onder.

Zoals in 1953 bij de watersnoodramp.

Waterkeringen beschermen ons tegen overstromingen.

Waterkeringen zijn;

Dijken

Sluizen

Dammen

De bekendste waterkeringen zijn de 13 Deltawerken. Zij beschermen ons tegen hoogwater langs de kust. Het heet de Oosterscheldekering en is in Zeeland en is 9 km. lang. (Ik zou het leuk vinden om daar eens een hele dag met de klas naar toe te gaan ;-)))