Op 21 januari 1793 wordt in Parijs de Franse koning Lodewijk XVI onthoofd. Die terechtstelling wordt door duizenden mensen bijgewoond.

 

Lodewijk XVI regeerde vanaf 1774. Vier jaar eerder was hij getrouwd met Marie-Antoinette, aartshertogin van Oostenrijk en dochter van keizer Frans I en Maria Theresia van Oostenrijk. 

De Franse koning Lodewijk XVI (1754 – 1793) en zijn vrouw Marie-Antoinette leefden op grote voet, net als de rest van de Franse adel. Door hun grote uitgaven bouwde Frankrijk een staatschuld op. Om deze schuld te verkleinen werden de belastingen verhoogd. De Franse adel en geestelijkheid hoefden, in tegenstelling tot de burgerij, geen belasting te betalen. Dit riep veel weerstand op bij het Franse volk. Toen de koning besloot de populaire minister van Financiën Necker te ontslaan omdat hij aandrong op extra vertegenwoordiging voor de burgerij in het parlement, was de maat vol.